Kontaktujte nás

Wilh. Stolle GmbH

Maschinenfabrik und Eisengießerei
Postfach 301 252
53192 Bonn, Germany

Telefon +49 (0) 228 95033-0
Telefax +49 (0) 228 95033-33
E-Mail: info[at]stolle.net

Na kontaktní formulář
Vyberte si jazyk
 • Vyberte si jazyk
 • german
 • english
 • francais
 • espanol
 • italiano
 • russki
STOLLE Kvalita

Kvalita výrobků společnosti STOLLE

Naše vysoké standardy kvality pro Vás představují přidanou hodnotu

Naším cílem je co možná nejvíce minimalizovat dopady naší výroby na životní prostředí a okolí.

 

Nad rámec zákonných předpisů jsme se zavázali k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí ze strany podniku a rovněž i ke zlepšení managementu ochrany životního prostředí.


Nízké emisní hodnoty

Výrobní proces u firmy STOLLE se nepřetržitě monitoruje.
Použité materiály, výrobní postupy a technická zařízení se zkontrolují z hledisky možných rizik a v daném případě se zlepší, nebo se nahradí ekologičtější alternativou.
Moderní kuplovny s dodatečným spalováním a dostatečně dimenzovaná zařízení pro čištění spalin a likvidaci prachu umožní, aby legislativou stanovené emisní hodnoty byly ještě nižší.  
Rovněž u svých smluvních partnerů očekáváme dodržování pravidel pro ochranu životního prostředí.


Vysoká míra recyklace


Odpadní látky budou buď opět použity ve výrobním procesu, nebo budou podrobeny ekologické recyklaci:
Díly zavedení moderních zařízení na úpravu písku je možno opět použít 97 % furanového písku pro základní výrobu.  
Vznikající odpadová litina bude roztavena a připravena k novému odlévání.
Struska se využije při stavbě silnic.
Odsátý prach se opět využije v externím recyklačním podniku.

 

Naši ekologickou politiku rozvíjíme neustále v otevřeném dialogu s našimi sousedy a v úzké spolupráci s úřady, aby bylo možno šetřit naše přírodní zdroje a naši výrobu realizovat bez negativních vlivů na životní prostředí.

Kontaktujte nás!
Rádi Vám poradíme.

Telefon: +49 (0) 228 95033-0
E-Mail:

Kontaktní formulář

Klíčová data k ekologickému managementu

 • Procesní monitoring:
  pravidelné měření prašnosti, protihlukové přepážky budov
 • Zlepšení procesů:
  efektivní využívání přírodních zdrojů, vysoká míra recyklace, nepřetržitý další rozvoj ochrany životního prostředí ze strany podniku
 • Procesní řízení:
  Měření emisí a imisí, kontrola účinnosti provedených zlepšení, odpovědnost všech pracovníků
©2013 Wilh. Stolle GmbH - Broichstraße 78 - 90 · 53227 Bonn · Tel.: +49 (0) 228 95033-0 · Fax: +49 (0) 228 95033-33 · E-Mail:info[at]stolle.net